5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 66. MADDESİNE GÖRE YAPILAN MADENCİ ATAMALARI

ATAMA KURA SORGU EKRANI
TC  Kimlik No:    
Güvenlik Kodu:  
Güvenlik Kodu:  
Açıklanan sonuçlar bilgi mahiyetinde olup herhangi bir amaçla kullanılamaz.  T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kayıtları esastır.
Çalışma Genel Müdürlüğü Ek-Bina İletişim : 0312 - 408 70 00